Vem kan logga in?

Alla inom SLL med eTjänstekort kan logga in, men Lärtorgets fulla utbud är endast tillgängligt för de sjukhus/organisationer som tecknat tjänsteavtal.

Idag har följande sjukhus/organisationer tecknat tjänsteavtal:

Danderyds sjukhus AB
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
Karolinska Universitetssjukhuset
Landstingsrevisorerna
Landstingstyrelsens förvaltning (LSF)
Locum AB
S:t Eriks ögonsjukhus AB 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Södersjukhuset AB
Södertälje sjukhus AB
TioHundra AB
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana
Kulturförvaltningen
AB SLL Internfinans
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Patientnämndens förvaltning
Stockholm Care AB