Vem kan logga in?

Alla inom SLL med eTjänstekort kan logga in, men Lärtorgets fulla utbud är endast tillgängligt för de sjukhus/organisationer som tecknat tjänsteavtal.

Idag har följande sjukhus/organisationer tecknat tjänsteavtal:

AB Stockholms läns landstings Internfinans
Danderyds sjukhus AB
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturförvaltningen

Landstingsrevisorerna
Landstingstyrelsens förvaltning (LSF)
Locum AB
Patientnämndens förvaltning
S:t Eriks ögonsjukhus AB 
Stockholm Care AB

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Södersjukhuset AB
Södertälje sjukhus AB
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
TioHundra AB
Trafikförvaltningen
MediCarrier AB