Om Lärtorget

Lärtorget är Stockholms läns landstings (SLL) portal för kompetensutveckling

På Lärtorget kan den som har användarkonto: 

-       Gå igenom e-kurser (internetbaserade kurser)

-       Anmäla sig till fysiska kurser och seminarier

Lärtorget ger även möjlighet för chefer att tilldela kurser till sina medarbetare och att följa upp sina medarbetares kompetensutveckling och resultat.

Lärtorget går också att använda utanför SLL när e-kurs eller aktivitet läggs på Öppna sidan.

Vad är Ping Pong?

Ping Pong är verktyget som Lärtorget är byggt i, därför kommer du se Ping Pongs namn och logotyp på vissa ställen i Lärtorget. I Ping Pong kan e-kurser lätt skapas, administreras och följas upp inom SLL.

I Lärtorget kan medarbetare dela kunskap med varandra

I Lärtorget finns ett enkelt verktyg för att skapa egna e-kurser. Det gör det möjligt för medarbetare i en organisation att själva komma med idéer för e-lärande och, med hjälp av till exempel den lokala förvaltaren för Lärtorget, genomföra dem. Den som har en kursidé är välkommen att kontakta sin lokala förvaltare för Lärtorget.

Vad krävs för att min organisation ska få tillgång till Lärtorget?

Organisationen behöver teckna ett tjänsteavtal med Lärtorget, och får då full tillgång till Lärtorget.

Hur får man avtal med Lärtorget?

Kontakta Lärtorgets centrala förvaltning, på lartorget@sll.se

Vad innebär avtal med Lärtorget?

Att organisationen får full tillgång till Lärtorget, och kan skapa e-kurser, hantera anmälningar till fysiska kurser, kunna se statistik och ha möjlighet till uppföljning osv.

Om intresse finns att veta mer eller att teckna tjänsteavtal, kontakta lartorget@sll.se