Inloggning med eTjänstekort

 

Om du stöter på problem vid inloggning med ditt eTjänstekort, följ stegen nedan. Problemen uppkommer på grund av SLLs IT-miljö, och i vissa fall samverkan mellan olika system på din dator. 

1. När du är i webbläsaren, tryck Ctrl+Shift+Del - markera Temporära internetfiler och Cookies - och välj knappen "Ta bort" 

2. Stäng SAMTLIGA fönster som du har öppna i webbläsaren

3. Ta ur e-tjänstekortet, om det var isatt, och sätt i kortet igen  

4. Starta webbläsaren (Internet Explorer)  och pröva att logga in till Lärtorget

Extra kontrollsteg:
Som ett kontrollsteg kan du göra följande steg för att verifiera att kortet har blivit inläst
- Välj verktyg i webbläsarens övre högra hörn (eller Alt+X), sen internetalternativ i IE och gå till fliken "Innehåll" och klicka på knappen "Certifikat"


- Välj "Autentisera klient" från rullisten "Avsett syfte"        
I listan ser du alla certifikat som ligger på e-tjänstekortet som webbläsaren kan känna av, och det du bör titta efter är att du har ett certifikat som är "Utfärdat av" SITHS, som du ser finns i bilden nedan.

 

Om problemet kvarstår:
Vänligen skicka ett ärende till SLL ITs Servicedesk med info om att du genomfört ovanstående steg och vilken tid problemet startade.
E-post: servicedesk.sllit@sll.se
Tel: 08 123 177 77

Med vänlig hälsning,
Lärtorgets centrala förvaltning
lartorget@sll.se