Interaktiva arbetsmiljöutbildningar

Stockholms läns landsting har i samarbete med Arbetsmiljöverket utvecklat flera interaktiva arbetsmiljöutbildningar.

Exempel på interaktiva arbetsmiljöutbildningar som nås via Lärtorget:

Utbildningarna är tänkt att i första hand användas av chefer och skyddsombud, men varje förvaltning/bolag avgör vilka målgrupper som ska omfattas.

De förvaltningar och bolag som vill komplettera arbetsmiljöutbildningarna med eget material/utbildningsavsnitt kan göra detta med hjälp av Learnways AB.

Kontaktperson för Interaktiva arbetsmiljöutbildningar är Jannike Wenke, personalstrategiska avdelningen, LSF.

Frågor om Lärtorget skickas till lartorget@sll.se.

Du hittar kursen "Interaktiva arbetsmiljöutbildningar" under "Aktiviteter/Kurskatalog" när du loggat in med ditt eTjänstekort.

Här kan du se hur du loggar in med ditt e-tjänstekort