Krogar mot Knark

Kursen omfattar två kvällspass och rekommenderas särskilt till entrépersonal, ordningsvakter, värdar samt de som har ansvar för drift, men är givetvis öppen för all typ av krogpersonal. Utbildningen ger ökad kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. 

Innehåll

Krogar mot Knarks narkotikautbildning ger kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskapen om hur personal bör agera i olika situationer. 

För att få en narkotikafri krog behövs tydliga riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, och då inte minst Polisen.

Narkotikautbildningen får genomgående mycket höga betyg i våra utvärderingar, deltagarna är nöjda och upplever att de har nytta av kunskapen i sitt arbete.

Studier som STAD har genomfört på Stockholms krogar visar dessutom att det har blivit betydligt svårare för narkotikapåverkade gäster att komma in på de krogar där personalen är utbildad och arbetar aktivt mot narkotika. Krogar som är anslutna till Krogar mot Knark ska ha entrépersonal som genomgått denna utbildning.

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett personligt diplom.

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Medicinska effekter
  • Preparat
  • Symtom, beteenden och konsekvenser
  • Juridik
  • Fallbeskrivningar
  • Konflikthantering

Mål och syfte

  • Minska våld och kriminalitet krogmiljön som är kopplat till narkotika.
  • Krogpersonal ska känna sig trygga och motiverade att hantera gäster som misstänks vara narkotikapåverkade samt få en bättre arbetsmiljö genom minskad narkotikaförekomst. 

Målgrupp

Kursen omfattar två kvällspass och rekommenderas särskilt till entrépersonal, ordningsvakter, värdar samt de som har ansvar för drift, men är givetvis öppen för all typ av krogpersonal. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursgivare

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

Omfattning

Två kvällar (kl.16.30 - 21.00)

Plats

Stockholm. Information om adress och lokal ges inför varje kurstillfälle. 

Kostnad

1900 kr exkl. moms

Återbudspolicy

Avbokning måste ske senast två veckor innan kursstart. Efter detta datum är anmälan bindande och platserna går ej att avboka eller flytta till annat kurstillfälle. 

Platsen är däremot inte personlig och ni kan skicka en valfri ersättare. 

STAD-samarbetet

Arbetet i Krogar mot Knark grundar sig i ett väl utvecklat samarbete mellan flera myndigheter och branschorganisationer. Tillsammans med ett flertal krögare har vi skapat ett varumärke som står för kvalitet och kunskap.

Följande myndigheter och organisationer ingår i STAD-samarbetet:

Region Stockholm och Karolinska Institutet (STAD)
Stockholms stad – tillståndsenheten
Polismyndigheten i Stockholm
Länsstyrelsen Stockholm
Visita och branschrepresentanter
Hotell och Restaurang Facket (HRF)

Kontakt

Har du frågor kontakta oss på STAD via vår funktionsbrevlåda, stad.slso@regionstockholm.se

Längd: 9 h