Chefsutbildning: fokus alkohol- och drogpolicy

STAD-utbildningen för chefer och drifts- och personalansvariga i alkohol- och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och upprätthållande av policys och skrivna riktlinjer.

Innehåll

Alkohol- och drogpolicy är idag en självklarhet att arbeta med för alla seriösa företagare. Vad är en policy? Hur får man den att fungera i praktiken och hur ska en chef lyckas med att kommunicera sina budskap på ett trovärdigt sätt till sin personal? Hur utformas ett anställningsavtal och vilka regler gäller vid narkotikaprovtagning av personal?

STAD-utbildningen i alkohol- och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och upprätthållande av policys och skrivna riktlinjer.

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Chefsrollen - möjligheter och ansvar
  • Kommunikation och ledarskap
  • Gästpolicy - praktiska tillämpningar
  • Personalpolicy - motiv och praktiska åtgärder

Föredragshållarna kommer från både näringslivet, beroendevården, Polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

Godkända deltagare får diplom som visar genomförd STAD-utbildning i policy för chefer.

Mål och syfte

  • Förebygga problem med alkohol- och narkotikabruk hos personal.
  • Minska risken för att verksamheten skadas genom att ha kunskap och en handlingsplan när problem uppstår.
  • Undvika fällor som kan få konsekvenser för serveringstillståndet.

Målgrupp

Chefer och drifts- och personalansvariga.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursgivare

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

Omfattning

Två heldagar.

Plats

Stockholm. 

Kostnad

1900 kr exkl. moms. 

Återbudspolicy

Avbokning måste ske senast två veckor innan kursstart. Efter detta datum är anmälan bindande och platserna går ej att avboka eller flytta till annat kurstillfälle.

Platsen är däremot inte personlig och ni kan skicka en valfri ersättare. 

STAD-samarbetet

Chefsutbildningen är ett samarbete mellan:

STAD (Region Stockholm och Karolinska Institutet)
Stockholms stad – tillståndsenheten
Polismyndigheten i Stockholm

Kontakt

Har du frågor kontakta oss på STAD via vår funktionsbrevlåda, stad.slso@regionstockholm.se