Alkoholtillsyn (fördjupningskurs fysisk)

Att höja kompetensnivån i det brottsförebyggande tillsynsarbetet i krog- och evenemangsmiljö är en våldsreducerande och trygghetsskapande effekt. Tillsyn är dessutom en viktig komponent i STAD-samarbetet där polisen, kommunen och branscherna samarbetar.

 

Innehåll
Enligt BRÅ är drygt 80% av våldsbrotten alkoholrelaterade. Sverige har en strikt alkohollagstiftning med syfte att skydda såväl samhället som individen från alkoholens skadeverkningar. Därutöver reglerar Ordningslagen viss krogverksamhet och andra evenemang (festivaler, konserter, idrott, m.m.) med utgångspunkt från ordning och säkerhet.

Att höja kompetensnivån i det brottsförebyggande tillsynsarbetet i krog- och evenemangsmiljö hos målgruppen kan därför få en våldsreducerande och trygghetsskapande effekt. Tillsyn är dessutom en viktig komponent i STAD-samarbetet där polisen, kommunen och branscherna samarbetar.

Kursinnehåll

 • STAD-samarbetet,
 • alkoholens effekter,
 • märkbart påverkad,
 • alkohollagen,
 • ordningslagen och ordningsvakter,
 • legitimationskontroll,
 • tillsyn och dokumentation,
 • narkotikans effekter,
 • praktik och erfarenhetsutbyte samt
 • skriftligt test.

Ett kursdiplom erhålls efter genomgången utbildning.

Mål och syfte
Syftet med utbildningen är att förebygga våld i offentliga miljöer samt skapa samsyn mellan myndigheter.

Mål:

 • Deltagarna ska få en bred förståelse för det brottsförebyggande tillsynsarbetet kopplat till serveringsställen. Arbetet kopplas till de två arbetsmetoderna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot Knark.
 • Deltagarna ska kunna utföra tillsyn på serveringsställen enligt alkohollagen med fokus på ordning, säkerhet, berusningsnivå och ålderskontroll.
 • Deltagarna ska kunna utföra tillsynen i god samverkan med såväl interna som externa samverkansaktörer.
 • Deltagarna ska kunna ansvara för/i viss mån arbetsleda vid tillsyn där övriga deltagare endast gått webbutbildningen (grundkurs som lanseras 12 mars)

Målgrupp
Poliser i yttre tjänst, yttre befäl, och lokala insatsledare för dessa funktioner samt personal i yttre tjänst som ska arbeta brottsförebyggande utifrån alkohollagen i krog-/arenamiljön.

Kursen vänder sig även till alkoholinspektörer inom både kommuner, regioner och länsstyrelser vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och framtida samverkan.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Såväl erfaren som ny personal har nytta av utbildningen då praktik och erfarenhetsutbyte är viktiga moment.

Kursgivare
STAD, Stockholms stad och Polisen

Omfattning

3 heldagar:
Dag 1 - dagtid
Dag 2 - kväll/natt
Dag 3 - kväll/natt

Plats
Stockholm, Södermalm

Kostnad
6295 kr (vissa organisationer har avtalspris). Inklusive måltider och fika.
Resa och logi bekostas och ordnas av deltagarens arbetsplats.

Återbudspolicy
Avbokning måste ske senast två veckor innan kursstart, efter detta datum är anmälan bindande.

Platsen är däremot inte personlig, ni är välkomna att skicka en valfri ersättare. 

Kontakt och anmälan
Har du frågor kontakta oss på STAD via vår funktionsbrevlåda, stad-utbildningar.slso@regionstockholm.se

 

 

Längd: 23 h 30 min