Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM FS 2008:35) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Utbildningen är obligatorisk, och omfattar även personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, samt personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin ansvarar för strålsäkerhetsutbildning av all personal i verksamhet med strålning på sjukhuset.

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA

Joachim Nilsson Enhetsledare/Sjukhusfysiker
                           517 765 23, joachim.nilsson@sll.se

HUDDINGE
nmfysikerhuddinge@karolinska.se

Gustav Rohdin,  Utbildningssamordnare/ Sjukhusfysiker, gustav.rohdin@sll.se, 585 862 92


Kurstillfällen


Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-29 13:00
2020-10-29 15:00
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2020-10-29
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2020-12-02 13:00
2020-12-02 15:00
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2020-12-02