Hjms Förskrivarutbildning: Lyftselar Steg 1- Webbinarium

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/ Sjukgymnaster

Kriterier för att delta

 • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
 • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm.
 • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Webbianarium där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha kamera och en mikron. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. Du kan med samma länk ladda ned Microsoft Teams.

I nuläget kan endast en teoretisk kurs erbjudas. Inför nästa termin är förhoppningen att kunna erbjuda ett fysiskt kurstillfälle och kompletterande kurs- Lyftselar steg 2. Praktiska moment som exempelvis applicering av sele planeras ingå i Lyftselars steg 2.

 

Syfte

Förskrivaren ska få :

 • En förståelse för selarnas indelning i olika kategorier
 • Lära sig en struktur/ modell, för hur val av sele till patienters behov kan sker. 
 • Få verktyg för att klara en självständig utprovning i sortimentsrum på Hjälpmedel Stockholm.

 

Innehåll:

 • Teoretisk genomgång av hur selarna är indelade i olika familjer.
 • Strategier för att kunna välja lämplig modell av sele utifrån patientens funktion.
 • Genomgång av Beställningsportalen med fokus på selar.
 • Information om hur sortimentsrummet används vid självständig utprovning av selar. 

 

Föreläsare:

 • Annica Hagander, Hjälpmedelskonsulent
 • Daniel Windå, Hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 


Kurstillfällen


Titel: Lyftselar steg 1 Webbianrium
Startdatum:
Slutdatum:
2021-03-24 09:00
2021-03-24 11:00
Plats: Onlineutbildning genom Microsoft Teams.. Länk skickas ut inför webbinarium
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2021-03-15