Hjms Förskrivarutbildning. Alternativa styrsätt till dator/telefon/surfplatta

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Inga förskrivarutbildningar med fysiska träffar kommer att hållas under hösten 2020 för hjälpmedelsverksamheternas förskrivare.Beslutet är baserat på SLSO:s riktlinje för utbildning och möten, hösten 2020.

Nedan kurs bedömdes ej vara möjligt att genomföra som ett webbinarium. Därför ställs kurstillfällen in. Målsättningen är att åter erbjuda denna kurs när situationen med covid-19 medger att vi kan genomföra våra fysiska kurstillfällen

Allmänt om alternativa styrsätt:

Om man på grund av fysisk funktionsnedsättning eller nedsatt kognitiv förmåga har svårigheter med att använda en dator med vanlig mus eller tangentbord kan det underlätta om man istället använder ett alternativt styrsätt.
I det förskrivningsbara sortimentet ingår fysiska hjälpmedel och programvaror. Den bästa lösningen är ofta en kombination av båda.

 

Syfte

Få fördjupad kunskap gällande sortimentet alternativa styrsätt till datorer.

 

Innehåll:

Kursen ger verktyg för att kunna bedöma, förskriva och anpassa artiklar från sortimentet.

 

Förläsare:

Henrik Hasselberg, Hjälpmedelskonsulent
Gustav Hildenborg, Hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen


Titel: Alternativa styrsätt till dator/telfon/sufplatta
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-27 09:00
2020-11-27 12:00
Plats: KommSyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2020-11-18
Status: Inställd