Fördjupad Pascalutbildning

Inom hälso-och sjukvården använder vi ett flertal olika system. Vissa är kända för att vara ”krångliga”. Ett exempel är Pascal, förskrivningsverktyg för patienter med dosdispenserade läkemedel (öppenvårdsdos). Flera lex Maria-anmälningar har gjorts sedan patienter drabbats av händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada på grund av bristande hantering av förskrivningsverktyget Pascal. Under våren 2021 erbjuder verksamhetsstöd patientsäkerhet tre separata utbildningstillfällen via Teams för bättre kunskap om Pascal.

Tanken är att en läkare och en sjuksköterska från enheter där öppenvårdsdos hanteras deltar vid utbildningstillfället, för att sedan informera vidare till kollegor. Utbildningen är avsedd för läkare och sjuksköterskor som redan har basala förkunskaper i Pascal, detta krävs för att tillgodogöra sig innehållet i kursen. 

En grundläggande genomgång av Pascal finns tillgänglig för helt nya användare, 31 mars 5 maj och 2 juni 2021. 

Du behöver inte ha Microsoft Teams installerat på din dator för att kunna delta. Mer information kommer efter kursanmälan.

Utbildningen hålls av en apotekare som är specialist på Pascal.

Längd: 1 h 45 min


Tillfällen


Titel: Fördjupad Pascalutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2021-04-20 14:00
2021-04-20 15:45
Plats: Via Teams
Lediga platser: 36
Sista anmälningsdag: 2021-04-19
Titel: Fördjupad Pascalutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2021-05-27 14:00
2021-05-27 15:45
Plats: Via Teams
Lediga platser: 45
Sista anmälningsdag: 2021-05-26
Titel: Fördjupad Pascalutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2021-06-10 14:00
2021-06-10 15:45
Plats: Via Teams
Lediga platser: 46
Sista anmälningsdag: 2021-06-09