Miljöombudsutbildning

Miljöombudsutbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om aktuella miljöfrågor och ge en inblick i hur region Stockholms miljöarbete är strukturerat.

Målgruppen för kursen är miljöombud och miljösamordnare anställda vid regionens bolag samt privata vårdgivare. 

Kursen omfattar två heldagar och ges digitalt via Teams. 

 • Kurstillfälle 1: 6/5 och 26/5, kl 09:00-16:00
 • Kurstillfälle 2: 15/9 och 5/10, kl 09:00-16:00

Kostnaden för kursen är 2 700 kr.

Kursens innehåll:

 • Omvärld och miljöarbete inom Region Stockholm
 • Ledningssystem och Miljöombud/miljösamordnares vardag i miljöarbetet
 • Kemikalier och läkemedel
 • Workshop/gruppdiskussioner – Möjlighet för deltagare att diskutera och dela erfarenheter av lyckade och mindre lyckade exempel på miljöarbete från sin arbetsplats
 • Klimat
 • Upphandling och inköp
 • Resurseffektivitet och avfallshantering
 • Beteende och Kommunikation
 • Livsmedel och hållbara patientmåltider

Tillfällen


Titel: Miljöombudsutbildning, kurstillfälle 1
Startdatum:
Slutdatum:
2021-05-06 09:00
2021-05-26 16:00
Plats: Digitalt via Teams
Lediga platser: 21
Sista anmälningsdag: 2021-04-29
Titel: Miljöombudsutbildning, kurstillfälle 2
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-15 09:00
2021-10-05 16:00
Plats: Digitalt via Teams
Lediga platser: 22
Sista anmälningsdag: 2021-09-08