Miljörevisionsutbildning

Tredagarsutbildning där medarbetare i Region Stockholm får kunskap om miljöledning och kraven i ISO 14000:2015 och kunskap och färdighet i intern revision.

Utbildningarna vänder sig till medarbetare inom Region Stockholm. Utbildningstillfällena genomförs via Teams, länk skickas ut senare.

  • Den 18 augusti, heldagsutbildning i ISO 14001:2015
  • Den 25 augusti heldagsutbildning i intern revison
  • Någon gång i september (datum bestäms senare) "En dag i revisionspraktik"

Kostnad för utbildningen är 10 000 kr exklusive moms.

Observera att vid avanmälan senare än två veckor före första utbildningsdagen faktureras 50 procent av deltagaravgiften, 5 000 kr exklusive moms.

Frågor om utbildningen besvaras av Caroline Rosenberg på tel 08 789 04 49 eller via e-post caroline.rosenberg@goodpoint.se


Tillfällen


Titel: Miljörevisionsutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2021-08-18 08:00
2021-09-15 16:00
Plats: Digitalt via Teams
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2021-06-30