Diplom. Bild.

Som ett intyg på din medverkan i webbutbildningen kan du här spara eller skriva ut ett diplom. Klicka på Spara diplom för att ladda ner diplomet.

Mer än bara trösklar. Bild.

Läs gärna mer om hur Stockholms läns landsting arbetar för personer med funktionsnedsättningar i vår policy.

En utbildning av Stockholms läns landsting i samarbete med Handisam.