Vi är alla olika – Vissa av oss är sällskapliga, andra inte. Vissa har perfekt syn, andra ser sämre av olika skäl, exempelvis ålder, något medfött eller en skada. Vissa kan gå, andra är begränsade i sin rörlighet, tillfälligt eller permanent. Både hårda och mjuka egenskaper varierar från person till person.

Alla dessa egenskaper kräver olika saker av vår omgivning, vilket är lätt att glömma bort. Med grund i de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen har samhället ansvar att ge oss alla möjlighet att leva oberoende, och kunna delta fullt ut i samhället på livets alla områden.

En grön ryggsäck. Illustration

Utbildning

En gul matta. Illustration

Boende

Ett block och en penna. Illustration

Arbete

Ett familjeporträtt. Illustration

Familj

En säng. Illustration

Omsorg

Biljetter till evangemang. Illustration

Fritid

Att påverka normen

Vi lever i ett normativt samhälle som behöver anpassas till den mångfald som ryms i det. Det är bara vi som individer som kan förändra detta.

Samhället – Genom att bygga upp vårt samhälle, dess verksamheter och våra arbetsplatser på ett normativt sätt skapar vi medvetet eller omedvetet hinder för alla som inte passar in i normen.

Siluett av stad. Illustration
Siluett av människor. Illustration

Individen – Inställningen att alla följer normen får oss att göra saker på ett och samma sätt och tro att det passar alla, utan att ta hänsyn till att vi är olika.

En grupp människor på rad, bakom dessa en pil som pekar åt vänster med texten 'Bredda normen'. Illustration En grupp människor på rad, bakom dessa en pil som pekar åt höger med texten 'Bredda normen'. Illustration

Normen - Normen påverkas av den kunskap vi har om varandra, eller kanske framför allt av vår okunskap. Det vi vet mycket om och är vana vid ses som det normala, det självklara. Det vi inte känner till hamnar lätt utanför.

Målet är inte att skapa ett normlöst samhälle, utan att skapa positiva normer, där mångfalden är självklar. Det handlar alltså om att utvidga normen så att fler ryms inom den.

Reflektionsövning

Tänk dig följande situation. Suvi och Moa planerar en rekryteringskampanj för att anställa nya sjuksköterskor. I uppdraget ingår också målet att öka mångfalden inom den yrkeskategorin.

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Vi är ju bara kvinnor som jobbar här, vi bor på ungefär samma ställen och har exakt två barn var. Hur gör vi för att få in fler män och personer med utländsk bakgrund nu när vi ska anställa fler?”

Svara genom att klicka på skalan nedan

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Vi är ju bara kvinnor som jobbar här, vi bor på ungefär samma ställen och har exakt två barn var. Hur gör vi för att få in fler män, personer med utländsk bakgrund och personer med varierad funktionsförmåga nu när vi ska anställa fler?”

Svara genom att klicka på skalan nedan