Hand som håller i en smartphone. Illustration

Vår kommunikation ska vara tillgänglig

Alla ska på ett tillfredsställande sätt kunna ta till sig den informationen vi kommunicerar ut, internt och externt.

Hand som tar i ett dörrhandtag. Illustration

Vår miljö ska
fungera för alla

Vi ska undanröja alla fysiska hinder så att vi alla kan ta oss fram utan begränsningar till och i våra verksamheter.

Två händer som tar i hand. Illustration

Attityder och
bemötande

Vi ska bemöta invånare och medarbetare på ett respektfullt och professionellt sätt, oavsett funktionsförmåga.

Att vara en förebild

Vi ska vara en förebild för andra arbetsgivare genom att möjliggöra anställning av fler personer med olika funktionsförmåga, och alltid se till våra medarbetares kompetens i första hand.

Verksamheten

För att vi ska kunna leverera vård, trafik och service med bästa möjliga kvalitet måste vi se och ta vara på den kompetens som finns i samhället. Personer med nedsatt funktionsförmåga är ofta en outnyttjad resurs.

Individen

Om vi blir bättre på att se och ta vara på kompetens så får det positiva effekter, både för individen som får chansen att använda sin kompetens, och för de verksamheter och tjänster där individen är verksam.

Reflektionsövning

Tänk dig följande situation. En chef berättar för sin arbetsgrupp om landstingets mål att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. De börjar prata om hur det skulle kunna fungera utifrån det behov av kompetens som finns i arbetsgruppen.

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Det låter som ett jättebra initiativ, men jag har lite svårt att se hur det skulle gå att tillämpa i just vår grupp. Vi har ju alla väldigt fysiskt krävande arbetsuppgifter som är svåra att planera. Vi måste alla kunna hoppa in där det behövs. Och det är stressigt nog som det är.”

Svara genom att klicka på skalan nedan

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Det låter som ett jättebra initiativ, vem som helst av oss skulle ju kunna få en funktionsnedsättning och då kommer vi ju att jobba kvar. Det är antagligen bara vissa moment som personen i fråga inte skulle kunna utföra och det finns så många olika arbetsuppgifter där vi kan ha nytta av ny kompetens.”

Svara genom att klicka på skalan nedan