Delaktighet – Det är bemötandet av personerna omkring oss och det klimat vi skapar i grupper som avgör hur stor delaktighet vi tillåter i samhället. Hur vi än ser på arbetsplatser, verksamheter och samhället i stort, så byggs det av oss.

För att kunna bredda våra perspektiv och se bortom rådande normer behöver vi mer kunskap. Inte bara om diagnoser eller begrepp, som egentligen inte är det viktigaste. Det är snarare i relation till andra människor som vi lär oss mest.

En stol sedd uppifrån. Illustration

Individen

Ett bord med fyra stolar sett uppifrån. Illustration

Grupp

En aula med scen och många stolar sett uppifrån. Illustration

Samhälle

Att tänka till

Det är enkelt att bara utgå från sig själv, men det perspektivet är lätt att förändra. Att tänka till en extra gång kan ge stor effekt.

Ett steg på vägen – Genom att våga ställa frågor och erkänna vår okunskap får vi andra omkring oss att prata mer öppet.

En lila rymdraket i en cirkel. Illustration

För att vara med och driva fram en förändring krävs kunskap, förmåga och verktyg, men det krävs i slutändan också en vilja.

Reflektionsövning

Tänk dig följande situation. Kaffemaskinen i fikarummet har gått sönder och David får i uppdrag att köpa in en ny.

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Du kan väl köpa samma maskin som vi hade tidigare, den var så himla bra. Många val av drycker och enkel att förstå.”

Svara genom att klicka på skalan nedan

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Nu när vi ändå måste köpa in en ny maskin ska vi nog tänka till innan vi väljer. Den vi hade var ju jättehög, helt omöjlig att använda för den som exempelvis sitter i rullstol eller är kortväxt.”

Svara genom att klicka på skalan nedan