Kompetens – Om vi bedömer människor utifrån fel kriterier missar vi viktig kompetens och skapar inte en så välfungerande arbetsplats som möjligt. Genom att anställa fler personer med nedsatt funktionsförmåga, och anpassa våra arbetsplatser efter var och ens behov, skapar vi en miljö som ger större delaktighet för alla.

Om vi även anpassar våra arbetsplatser för de kompetenser vi redan har, och ser till att använda de hjälpmedel som finns för att alla ska kunna utföra arbetet på bästa sätt, så skapar vi också en större möjlighet att anställa personer med olika funktionsförmåga framöver.

Glödlampa tänd. Illustration
Glödlampa tänd. Illustration
Glödlampa tänd. Illustration

Befintlig kompetens

Glödlampa släckt. Illustration
Glödlampa släckt. Illustration
Glödlampa släckt. Illustration

Framtida kompetens

Enkla lösningar

Oavsett en medarbetares funktionsförmåga och situation liknar lösningarna varandra. Enkla åtgärder kan göra stor skillnad.

Negativ inställning – En arbetsplats som fokuserar på vad människor inte kan är en exkluderande arbetsplats. Den går miste om värdefull kompetens och möjligheten att få ut det bästa av de anställda.

Positiv inställning – Det är stor skillnad på att fokusera på vad människor kan, istället för på vad de inte kan. Bara då kan vi se till att varje enskild person har det den behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Reflektionsövning

Tänk dig följande situation. Josefine och Osman är nästan färdiga med rekryteringen av ytterligare en medarbetare. De har gjort ett urval och träffat tre kandidater, och sitter nu tillsammans för att ta det slutgiltiga beslutet.

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Jag är osäker på hur det skulle fungera med Hanna, hon kan ju inte göra allt som de andra kan, även om hon verkar väldigt duktig. Det blir kanske konstigt om inte alla kan göra samma saker, det är ju så det fungerar här, att alla gör allt.”

Svara genom att klicka på skalan nedan

Hur troligt är det att du skulle säga så här?

”Jag tänkte på det här med Hanna, hon skulle ju kunna ta ett större ansvar för vissa arbetsuppgifter så att de andra kan fokusera mer på annat. Det finns flera moment som inte direkt är deras starka sida, och där Hanna verkligen skulle behövas.”

Svara genom att klicka på skalan nedan