• Trappsteg 1 av 3. Illustration
  • Trappsteg 2 av 3. Illustration
  • Trappsteg 3 av 3. Illustration

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan innebära svårigheter med rörelser och motorik, med att läsa och skriva, förstå, se, höra och tala, koncentration, minne och social interaktion. Den kan även innebära astma, allergi och överkänslighet. Den kan vara synlig eller osynlig, tillfällig eller bestående. Funktionsnedsättning är ett bredare begrepp än många tror.

Rött kryss

Den här utbildningen handlar inte om olika nedsättningar.

Funktionsförmåga

Om vi istället använder oss av begreppet funktionsförmåga, kan vi alla definiera utifrån samma utgångspunkt. Vi har alla en funktionsförmåga som går att mäta. Den kan förändras under livet och periodvis vara nedsatt på grund av t ex en olycka, en skada eller tillfällig sjukdom. Funktionsförmågan kan också successivt förändras i takt med att vi blir äldre.

Rött kryss

Den här utbildningen handlar inte om våra individuella förmågor.

Funktionshinder

Vi blandar ofta ihop funktionsnedsättning med funktionshinder. En nedsättning är något man har som individ, medan ett hinder är något i vår omgivning som helt enkelt hindrar oss. Det är här nyckeln till delaktighet för alla finns - i att undanröja så många av dessa hinder som möjligt. Det är först då vi skapar delaktighet på riktigt.

Grön bock

Den här utbildningen handlar om vår gemensamma omgivning.