Att undanröja hinder

Välkommen till Stockholms läns landstings webbutbildning om att skapa delaktighet för alla. Välj en del i menyn eller läs en sammanfattning av utbildningens delar nedan.

Pil ner, skrolla ner på sidan

Skrolla ner